ASWARA akan berusaha memenuhi kehendak ” stake holder”, pelajar, ibu bapa, pembekal, industry, penggiat dan pihak media. ASWARA berjanji akan memberikan perkhidmatan yang terbaik seperti :-

 • Menyediakan program pendidikan dan latihan seni budaya dan warisan secara formal yang terbaik dan memenuhi kehendak negara sekurang-kurangnya 10 aktiviti sebulan.
 • Menyediakan kurikulum dan kaedah pembelajaran dalam pendidikan Muzik, Penulisan, Tari, Teater, Filem & Televisyen, Rekaan Seni Visual, Pengurusan Seni Budaya dan Warisan serta Pusat Seni Pentas Tradisional yang berteraskan kesenian tradisional tanpa mengabaikan keperluan semasa.
 • Menyediakan tenaga pengajar yang berkualiti dan memenuhi dasar pendidikan negara sekurang-kurangnya 77 orang tenaga pengajar berpengalaman di dalam bidang yang diceburi.
 • Menyediakan ruang pembelajaran yang kondusif dan peralatan pembelajaran yang terbaik sekurang-kurangnya 29 buah ruang pembelajaran.
 • Menyediakan bahan-bahan rujukan pembelajaran dan khidmat nasihat mesra.
 • Menyediakan khidmat nasihat yang memenuhi keperluan pelanggan.
 • Memberi maklumbalas kepada pelanggan dengan cepat, tepat dan berbudi bahasa dalam tempoh masa berikut:
  1. Akuan penerimaan dalam tempoh 1 hari bekerja
  2. Maklum balas awal dalam tempoh 3 hari bekerja
 • Permohonan lawatan berpandu ke ASWARA melalui:
  1. Surat – dijawab dalam tempoh 3 hari bekerja
  2. Emel – dijawab dalam tempoh 1 hari bekerja

Pencapaian Piagam Pelanggan

2019

Pencapaian Piagam Pelanggan Januari – Jun 2019

Pencapaian Piagam Pelanggan Julai – Disember 2019

Rumusan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

2018

Pencapaian Piagam Pelanggan Januari – Jun 2018

Pencapaian Piagam Pelanggan Julai – Disember 2018

Rumusan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

2017

Pencapaian Piagam Pelanggan Januari – Jun 2017

Pencapaian Piagam Pelanggan Julai – Disember 2017

Rumusan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

2016

Pencapaian Piagam Pelanggan Januari – Jun 2016

Pencapaian Piagam Pelanggan Julai – Disember 2016

Rumusan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

2015

Pencapaian Piagam Pelanggan Januari – Jun 2015

Pencapaian Piagam Pelanggan Julai – Disember 2015

Rumusan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian