Kapasiti 3 Jam Pertama (RM) Kadar Tambahan (RM) / Jam Kadar Sehari (8 jam) (RM)
500 1,800.00 600.00 5,000.00

Hubungi :

Cik Nur Fatihah Mahadi

03-2778 6085

nurfatihah@aswara.edu.my

Encik Abdul Rajik Radjail

03-2778 5926

rajik@aswara.edu.my

Cik Nur Athirah Azhari

03-2778 5931

nurathirah@aswara.edu.my

Kapasiti 3 Jam Pertama (RM) Kadar Tambahan (RM) / Jam Kadar Sehari (8 jam) (RM)
200 1,300.00 430.00 3,500.00

Hubungi :

Cik Nur Fatihah Mahadi

03-2778 6085

nurfatihah@aswara.edu.my

Encik Abdul Rajik Radjail

03-2778 5927

rajik@aswara.edu.my

Cik Nur Athirah Azhari

03-2778 5931

nurathirah@aswara.edu.my

Kapasiti 3 Jam Pertama (RM) Kadar Tambahan (RM) / Jam Kadar Sehari (8 jam) (RM)
150 550.00 180.00 1,500.00

Hubungi :

Cik Nur Fatihah Mahadi

03-2778 6085

nurfatihah@aswara.edu.my

Encik Abdul Rajik Radjail

03-2778 5927

rajik@aswara.edu.my

Cik Nur Athirah Azhari

03-2778 5931

nurathirah@aswara.edu.my

Peralatan Kadar Sewa / Unit (RM)
Meja Bulat (10 Orang) 20.00
Meja Bulat (8 Orang) 15.00
Meja Banquet 10.00
Kerusi Seminar 2.00
Kerusi Banquet 3.00
Krew 10.00 / Jam

Hubungi :

Cik Nur Fatihah Mahadi

03-2778 6085

nurfatihah@aswara.edu.my

Encik Abdul Rajik Radjail

03-2778 5927

rajik@aswara.edu.my

Cik Nur Athirah Azhari

03-2778 5931

nurathirah@aswara.edu.my