Bil.
Tarikh Tutup
Tarikh & Tempat /
Taklimat & Lawatan
Tapak
Keterangan
Muat Turun Iklan Kenyataan Tender / Sebut Harga
1. 29 Februari
2024, Jam
12:00 Tengah
Hari

Tender
yang lewat
diterima tidak
akan dilayan

Khamis,
15 Februari 2024
Masa
10.00 Pagi

Tempat:
Dewan Serbaguna,
Bangunan Pentadbiran,
Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
464 Jalan Tun Ismail, 50480, Kuala

LumpurTaklimat/ Lawatan Tapak
adalah WAJIB

Kerja-Kerja Menaiktaraf Landskap di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, 464 Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya
SH/MOTAC/ASWARA/M/02/2024