Bil.
Tarikh Tutup
Tarikh & Tempat /
Taklimat & Lawatan
Tapak
Keterangan
Muat Turun Iklan Kenyataan Tender / Sebut Harga
1. 6 Mac 2023, 12.00 tengah hari Khamis, 23 Februari 2023
Pada Jam 10:00 Pagi Pusat Penyiaran ASWARA (PPA)
Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem (FPKF),
Bangunan Lokakarya Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)Taklimat/Lawatan Tapak adalah WAJIB
Perkhidmatan Penyelenggaraan Peralatan dan Sistem bagi Tempoh Satu (1) Tahun di Pusat Penyiaran ASWARA (PPA) Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA), 464 Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya
(NO. SEBUT HARGA: SH/MOTAC/ASWARA/M/02/2023)
 

 

 

2. 13 Mac 2023, 12.00 tengah hari  

Aset boleh dilihat seperti butiran dibawah :

Tarikh: 27 Februari 2023 (lsnin) hingga 13 Mac 2023 (lsnin)

Masa  : 10:00 pagi hingga 12.00 tengah hari,

2.45 petang hingga 4.00 petang

 

Lokasi: Bangunan Asrama Akademi Seni Budaya Dan Warisan Kebangsaan

Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Kerajaan, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
(NO. SEBUT HARGA: MOTAC/ASWARA/PELUPUSAN/01/2023)