2023

 • PP BIL.1/2023: Kalendar Akademik Peringkat pengajian ASASI Seni Kreatif, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian Bagi Sesi Akademik 2023/2024
 • PP BIL.2/2023: Garis Panduan Kod etika Berpakaian Bagi Kakitangan ASWARA
 • SPP BIL.1/2023: Pembatalan PP Bil. 5/2016 – Garis Panduan Etika Berpakaian Bagi Kakitangan ASWARA
 • PP BIL.3/2023: Makluman Penetapan Kadar Bayaran Bagi Pensyarah / Penceramah Sambilan, Jurulatih / Jurutunjuk dan Penolong Pensyarah Sambilan di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
 • PP BIL.4/2023 : Polisi Pengurusan Percangahan Kepentingan ASWARA
 • PP BIL.5/2023 : Kalendar Akademik Peringkat Pengajian PASCASISWAZAH bagi Akademik 2023/2024 ASWARA

2022

 • PP BIL.1/2022: Tatacara Tindakan Tatatertib Pelajar Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
 • PP BIL.2/2022: Kalendar Akademik Peringkat Pengajian Asasi Seni Kreatif, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian Bagi Sesi Akademik 2022/2023 Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.3/2022: Garis Panduan Pendokumentasia dan Tuntutan Denda Perpustakaan
 • PP BIL.4/2022: Kalendar Akademik Peringkat Pengajian Pascasiswazah Bagi Sesi Akademik 2022/2023 Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.5/2022: Garis Panduan Kadar Keraian Rasmi dan Makan Minum Kursus di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • SPP BIL.1/2022: Pembatalan Pekeliling Pentadbiran Bilangan 1 Tahun 2019 Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.6/2022: Garis Panduan Peraturan Bayaran Yuran Keahlian Badan Profesional/Badan Ikhtisas Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan

2021

 • PP BIL.1/2021: Garis Panduan Permohonan Pembangunan dan Penyelenggaraan Sistem / Aplikasi di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.2/2021: Kalendar Akademik Peringkat Pengajian Asasi Seni Kreatif, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian Bagi Sesi Akademik 2021/2022 Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • SPP BIL.1/2021: Pemakluman Pindaan Kalendar Akademik ASWARA bagi Semester III Sesi Akademik 2020/2021 Peringkat Pengajian Asasi Seni Kreatif dan Semester II Sesi Akademik 2020/2021 Peringkat Pengajian Diploma dan Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian
 • PP BIL.3/2021: Garis Panduan Tindakan Penalti Pecah Kontrak dan Tuntutan Ganti Rugi Pemegang Biasiswa dan Cuti Belajar Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
 • PP BIL.4/2021: Garis Panduan Pembangunan Bahan Perpustakaan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.5/2021: Makluman Kalendar Akademik Peringkat Pengajian Pascasiswazah Bagi Sesi Akademik 2021/2022 Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
 • SPP BIL.2/2021: Pemakluman Pindaan Kalendar Akademik Peringkat Pengajian Diploma dan Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian Bagi Sesi Akademik 2021/2022 Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
 • PP BIL.6/2021: Kod Etika Profesional Tenaga Akademik Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
 • PP BIL.7/2021: Panduan Amanah Tugas Pensyarah Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.8/2021: Garis Panduan Penyelidikan, Persidangan dan Penerbitan ASWARA

2020

 • PP BIL.1/2020: Garis Panduan Penggunaan Kad Kredit Korporat Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
 • PP BIL.2/2020: Garis Panduan Penerimaan Sumbangan di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
 • PP BIL.3/2020: Garis Panduan Tatacara Pengurusan Pembayaran di Bawah Arahan Perbendaharaan 59 di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
 • PP BIL.4/2020: Kalendar Akademik Pengajian Peringkat Asasi Seni Kreatif, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian bagi Sesi Akademik 2020/2021 Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
 • PP BIL.5/2020: Arahan Penangguhan Seluruh Operasi Perkhidmatan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Sepanjang Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan
 • PP BIL.6/2020: Makluman Perubahan Kalendar Akademik Asasi Seni Kreatif, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian Sesi Akademik 2019/2020 Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
 • PP BIL.7/2020: Makluman Pindaan Kalendar Semester III Sesi Akademik 2019/2020 Bagi Asasi Seni Kreatif Serta Semester II Sesi Akademik 2019/2020 Bagi Diploma dan Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian
 • PP BIL.8/2020: Garis Panduan Pengoperasian Pejabat Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) Bagi Tempoh Semasa dan Selepas Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat
 • PP BIL.9/2020: Tatacara Permohonan Kemudahan Cuti Belajar Kepada Kakitangan (Kumpulan Pengurusan dan Profesional) Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Dengan/Tanpa Hadial Latihan AKademik ASWARA (HLAA) di Peringkat Pengajian Pascasiswazah
 • PP BIL.10/2020: Garis Panduan Kemudahan Pengurangan Yuran Pengajian Untuk Kakitangan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) yang Mengikuti Program Pengajian di Pascasiswazah ASWARA
 • SPP BIL.1/2020: Pemakluman Pindaan Kalendar Akademik Pengajian Peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian Bagi Sesi AKademik 2020/2021 Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan

2019

 • PP BIL.1/2019: Garis Panduan Menghadiri Persidangan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.2/2019: Pemberian Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat dan Membantu Isteri Bersalin Kepada Kakitangan Lantikan Contract ofr Service di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.3/2019: Garis Panduan Kemudahan Kad Nama Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.4/2019: Garis Panduan Jawatankuasa Audit Dalam Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (TERHAD)
 • PP BIL.5/2019: Kalendar Akademik Pengajian Peringkat Asasi Seni Kreatif, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian Bagi Sesi Akademik 2019/2020 Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.6/2019: Kemudahan Peminjaman Komputer Tablet (iPad) di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.7/2019: Garis Panduan Cuti Gantian bagi Menggantikan Waktu Bertugas di Luar Waktu Pejabat Biasa di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.8/2019: Garis Panduan Jawatankuasa Tatatertib Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (TERHAD)
 • PP BIL.9/2019: Garis Panduan Jawatankuasa Rayuan Tatatertib Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (TERHAD)
 • PP BIL.10/2019: Garis Panduan Pelantikan Kontrak Kakitangan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.11/2019: Garis Panduan Peminjaman, Penyewaan Serta Pemulangan Kostum dan Aksesori di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
 • PP BIL.12/2019: Pemakluman Berkenaan Pertukaran Nama Fakulti Pengurusan Seni dan Budaya serta Fakulti Rekaan Komunikasi Visual Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
 • PP BIL.13/2019: Garis Panduan Latihan Industri (Pelajar) Bagi Peringkat Pengajian Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dan Diploma Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)

2018

 • PP BIL.1/2018: Garis Panduan Peraturan Mengenai Kad Kredit Korporat ASWARA
 • PP BIL.2/2018: Pemakluman Berkenaan Kalendar Akademik Pengajian Peringkat Asasi Seni Kreatif, Diploma, Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian Dan Pengajian Pasca Siswazah Bagi Sesi Akademik 2018/2019 ASWARA
 • PP BIL.3/2018: Garis Panduan Pengurusan Dan Permohonan Pelekat Kenderaan ASWARA
 • SPP BIL.1/2018: Pindaan Garis Panduan Peraturan Penggunaan Sistem Perakam Waktu Elektronik Secara Biometrik Berasaskan Imbasan Wajah / Cap Jari Bagi Kakitangan ASWARA
 • PP BIL.4/2018: Tatacara Permohonan Percetakan Di ASWARA
 • PP BIL.5/2018: Tatacara Permohonan Perkhidmatan Tempahan Makanan Dan Minuman Bagi Urusan Rasmi ASWARA

2017

 • SPP BIL.1/2017: Garis Panduan Format Penulisan Surat Rasmi, Memo, Emel, Minit Ceraian, Minit Mesyuarat Dan Maklum Balas Mesyuarat Gaya ASWARA
 • PP BIL.2/2017: Garis Panduan Pengurusan Majlis Bagi Acara/ Majlis Utama ASWARA
 • PP BIL.3/2017: Garis Panduan Peraturan Penggunaan Sistem Perakam Waktu Elektronik Secara Biometrik Berasaskan Imbasan Wajah / Cap Jari Bagi Kakitangan ASWARA
 • PP BIL.4/2017: Garis Panduan Mengenai Pelaksanaan Tatacara Dan Syarat-Syarat Melakukan Pekerjaan Luar Bagi Pegawai Dan Kakitangan ASWARA

2016

 • PP BIL.1/2016: Tatacara Penyediaan Pekeliling, Surat Pekeliling Dan Garis Panduan
 • PP BIL.2/2016: Garis Panduan Penyediaan Kertas Kerja Untuk Kelulusan/ Makluman Ahli Lembaga Pengarah Dan Ahli Lembaga Pengajian ASWARA
 • PP BIL.3/2016: Prosedur Pengurusan Aduan Unit Integriti ASWARA
 • PP BIL.4/2016: Standard Operating Procedure (SOP) Bagi Pelaksanaan Operasi Bersepadu Skuad Pemantau (Flying Squard) ASWARA
 • PP BIL.5/2016: Garis Panduan Etika Berpakaian Bagi Kakitangan ASWARA