YURAN PENGAJIAN PERINGKAT
IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN
(TEMPOH PENGAJIAN 3 TAHUN (6 SEMESTER))

YURAN BAGI PELAJAR YANG MENGAMBIL PROGRAM DI BAWAH FAKULTI MUZIK, FAKULTI PENULISAN KREATIF & FILEM (PROGRAM FILEM & TELEVISYEN)

BIL. YURAN PERLU DIBAYAR KETERANGAN AMAUN (RM)
1. Cagaran Komputer dibayar pada Semester 1 Sahaja 100.00
2. Cagaran Perpustakaan dibayar pada Semester 1 Sahaja 50.00
3. Cagaran Hemat Diri dibayar pada Semester 1 Sahaja 50.00
4. Kad Pelajar dibayar pada Semester 1 Sahaja 50.00
5. **Kit Orientasi Pelajar dibayar pada Semester 1 Sahaja 110.00
6. **Insuran Pelajar 3 Tahun X RM53.00 159.00
7. Yuran berulang Tabung Kebajikan Pelajar 6 Semester X RM20.00 120.00
8. Yuran berulang Pendaftaran Semester 6 Semester X RM20.00 120.00
9. Yuran berulang Peralatan 6 Semester X RM115.00 690.00
10. Yuran pengajian 120 Jam kredit X RM50.00 6,000.00
JUMLAH KESELURUHAN YURAN PENGAJIAN
3TAHUN (6 SEMESTER)
7,449.00

* perubahan bayaran tertakluk dari semasa ke semasa

** Jumlah jam kredit adalah bergantung kepada program yang ditawarkan (120 jam kredit adalah jumlah minimum bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian)

YURAN BAGI PELAJAR YANG MENGAMBIL PROGRAM DI BAWAH FAKULTI TARI, FAKULTI TEATER, FAKULTI PENGURUSAN SENI & BUDAYA DAN FAKULTI PENULISAN KREATIF & FILEM (PROGRAM PENULISAN KREATIF) 

BIL. YURAN PERLU DIBAYAR KETERANGAN AMAUN (RM)
1. Cagaran Komputer dibayar pada Semester 1 Sahaja 100.00
2. Cagaran Perpustakaan dibayar pada Semester 1 Sahaja 50.00
3. Cagaran Hemat Diri dibayar pada Semester 1 Sahaja 50.00
4. Kad Pelajar dibayar pada Semester 1 Sahaja 50.00
5. **Kit Orientasi Pelajar dibayar pada Semester 1 Sahaja 110.00
6. **Insuran Pelajar 3 Tahun X RM53.00 159.00
7. Yuran berulang Tabung Kebajikan Pelajar 6 Semester X RM20.00 120.00
8. Yuran berulang Pendaftaran Semester 6 Semester X RM20.00 120.00
9. Yuran berulang Peralatan 6 Semester X RM45.00 270.00
10. Yuran pengajian 120 Jam kredit X RM50.00 6,000.00
JUMLAH KESELURUHAN YURAN PENGAJIAN
3TAHUN (6 SEMESTER)
7,029.00

* perubahan bayaran tertakluk dari semasa ke semasa


** Jumlah jam kredit adalah bergantung kepada program yang ditawarkan (120 jam kredit adalah 
jumlah minimum bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian)

YURAN PENGAJIAN PERINGKAT
IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN
(TEMPOH PENGAJIAN 3 TAHUN 6 BULAN (7 SEMESTER))

YURAN BAGI PELAJAR YANG MENGAMBIL PROGRAM DI BAWAH FAKULTI REKAAN KOMUNIKASI VISUAL DAN FAKULTI ANIMASI DAN MULTIMEDIA

BIL. YURAN PERLU DIBAYAR KETERANGAN AMAUN (RM)
1. Cagaran Komputer dibayar pada Semester 1 Sahaja 100.00
2. Cagaran Perpustakaan dibayar pada Semester 1 Sahaja 50.00
3. Cagaran Hemat Diri dibayar pada Semester 1 Sahaja 50.00
4. Kad Pelajar dibayar pada Semester 1 Sahaja 50.00
5. **Kit Orientasi Pelajar dibayar pada Semester 1 Sahaja 110.00
6. **Insuran Pelajar 4 Tahun X RM53.00 212.00
7. Yuran berulang Tabung Kebajikan Pelajar 7 Semester X RM20.00 140.00
8. Yuran berulang Pendaftaran Semester 7 Semester X RM20.00 140.00
9. Yuran berulang Peralatan 6 Semester X RM115.00 690.00
10. Yuran pengajian 120 Jam kredit X RM50.00 6,000.00
JUMLAH KESELURUHAN YURAN PENGAJIAN
3 TAHUN 6 BULAN (7 SEMESTER)
7,542.00

* perubahan bayaran tertakluk dari semasa ke semasa


** Jumlah jam kredit adalah bergantung kepada program yang ditawarkan (120 jam kredit adalah 
jumlah minimum bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian)

YURAN PROGRAM PENGAJIAN PERINGKAT
DIPLOMA
(TEMPOH PENGAJIAN 3 TAHUN (6 SEMESTER))

YURAN BAGI PELAJAR FAKULTI MUZIK,
FILEM & TELEVISYEN, ANIMASI  & MULTIMEDIA DAN REKAAN KOMUNIKASI VISUAL

BIL. YURAN PERLU DIBAYAR KETERANGAN AMAUN (RM)
1 Cagaran Komputer dibayar pada Semester 1 Sahaja 100.00
2 Cagaran Perpustakaan dibayar pada Semester 1 Sahaja 50.00
3 Cagaran Hemat Diri dibayar pada Semester 1 Sahaja 50.00
4 Kad Pelajar dibayar pada Semester 1 Sahaja 50.00
5 **Kit Orientasi Pelajar dibayar pada Semester 1 Sahaja 110.00
6 **Insuran Pelajar 3 Tahun X RM53.00 159.00
7 Yuran berulang Tabung Kebajikan Pelajar 6 Semester X RM20.00 120.00
8 Yuran berulang Pendaftaran Semester 6 Semester X RM20.00 120.00
9 Yuran berulang Peralatan 6 Semester X RM115.00 690.00
10 Yuran pengajian 90 Jam kredit X RM50.00 4,500.00
JUMLAH KESELURUHAN YURAN PENGAJIAN
3TAHUN (6 SEMESTER)
)
5,949.00

* perubahan bayaran tertakluk dari semasa ke semasa

** Jumlah jam kredit adalah bergantung kepada program yang ditawarkan (90 jam kredit adalah jumlah minimum bagi pelajar Diploma)

YURAN BAGI PELAJAR YANG MENGAMBIL PROGRAM DI BAWAH FAKULTI TARI, FAKULTI TEATER
DAN PENULISAN KREATIF & FILEM (PROGRAM PENULISAN KREATIF)

BIL. YURAN PERLU DIBAYAR KETERANGAN AMAUN (RM)
1 Cagaran Komputer dibayar pada Semester 1 Sahaja 100.00
2 Cagaran Perpustakaan dibayar pada Semester 1 Sahaja 50.00
3 Cagaran Hemat Diri dibayar pada Semester 1 Sahaja 50.00
4 Kad Pelajar dibayar pada Semester 1 Sahaja 50.00
5 **Kit Orientasi Pelajar dibayar pada Semester 1 Sahaja 110.00
6 **Insuran Pelajar 3 Tahun X RM53.00 159.00
7 Yuran berulang Tabung Kebajikan Pelajar 6 Semester X RM20.00 120.00
8 Yuran berulang Pendaftaran Semester 6 Semester X RM20.00 120.00
9 Yuran berulang Peralatan 6 Semester X RM45.00 270.00
10 Yuran pengajian 90 Jam kredit X RM50.00 4,500.00
JUMLAH KESELURUHAN YURAN PENGAJIAN
3TAHUN (6 SEMESTER)
5,529.00

* perubahan bayaran tertakluk dari semasa ke semasa

** Jumlah jam kredit adalah bergantung kepada program yang ditawarkan (90 jam kredit adalah jumlah minimum bagi pelajar Diploma)

 

YURAN PENGAJIAN PERINGKAT ASASI SENI KREATIF
(TEMPOH PENGAJIAN 1 TAHUN (3 SEMESTER))

Yuran pengajian sebanyak RM2,500.00 (RM50.00 x 50 kredit) akan DITAJA oleh pihak ASWARA KECUALI bagi yuran-yuran seperti berikut:

YURAN BAGI PELAJAR YANG MENGIKUTI KURSUS MUZIK,
FILEM & TELEVISYEN, ANIMASI  & MULTIMEDIA DAN SENI REKA PERSEMBAHAN

BIL. YURAN PERLU DIBAYAR SEM 1 SEM 2 SEM 3
1 Cagaran Komputer 100.00
2 Cagaran Perpustakaan 50.00
3 Cagaran Hemat Diri 50.00
4 Kad Pelajar 50.00
5 **Kit Orientasi Pelajar 110.00
6 **Insuran Pelajar 53.00
7 Yuran berulang – Tabung Kebajikan Pelajar 20.00 20.00 20.00
8 Yuran berulang – Pendaftaran Semester 20.00 20.00 20.00
9 Yuran berulang – Peralatan 115.00 115.00
JUMLAH MENGIKUT SEMESTER 453.00 155.00 155.00
JUMLAH KESELURUHAN YURAN PENGAJIAN
1 TAHUN (3 SEMESTER) RM763.00

* perubahan bayaran tertakluk dari semasa ke semasa

YURAN BAGI PELAJAR YANG MENGIKUTI KURSUS TARI, TEATER,
PENULISAN KREATIF DAN PENGURUSAN SENI & BUDAYA

BIL. YURAN PERLU DIBAYAR SEM 1 SEM 2 SEM 3
1 Cagaran Komputer 100.00
2 Cagaran Perpustakaan 50.00
3 Cagaran Hemat Diri 50.00
4 Kad Pelajar 50.00
5 **Kit Orientasi Pelajar 110.00
6 **Insuran Pelajar 53.00
7 Yuran berulang – Tabung Kebajikan Pelajar 20.00 20.00 20.00
8 Yuran berulang – Pendaftaran Semester 20.00 20.00 20.00
9 Yuran berulang – Peralatan 45.00 45.00
JUMLAH MENGIKUT SEMESTER 453.00 85.00 85.00
JUMLAH KESELURUHAN YURAN PENGAJIAN
1 TAHUN (3 SEMESTER) RM623.00

* perubahan bayaran tertakluk dari semasa ke semasa