YURAN PROGRAM PENGAJIAN
IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN
3 TAHUN (6 SEMESTER)

YURAN BAGI PELAJAR FAKULTI MUZIK,
FILEM & TELEVISYEN, ANIMASI  & MULTIMEDIA DAN REKAAN KOMUNIKASI VISUAL

BIL. YURAN PERLU DIBAYAR KETERANGAN AMAUN (RM)
1. Cagaran Komputer dibayar pada Semester 1 Sahaja 100.00
2. Cagaran Perpustakaan 50.00
3. Cagaran Hemat Diri 50.00
4. Kad Pelajar 50.00
5. **Kit Orientasi Pelajar 110.00
6. **Insuran Pelajar 3 Tahun X RM53.00 159.00
7. Yuran berulang Tabung Kebajikan Pelajar 6 Semester X RM20.00 120.00
8. Yuran berulang Pendaftaran Semester 6 Semester X RM20.00 120.00
9. Yuran berulang Peralatan 6 Semester X RM115.00 690.00
10. Yuran pengajian 120 Jam kredit X RM50.00 6,000.00
JUMLAH KESELURUHAN YURAN PENGAJIAN
3TAHUN (6 SEMESTER)
7,449.00

** perubahan bayaran tertakluk dari semasa ke semasa

YURAN BAGI PELAJAR FAKULTI TARI, TEATER, PENULISAN KREATIF DAN PENGURUSAN SENI & BUDAYA

BIL. YURAN PERLU DIBAYAR KETERANGAN AMAUN (RM)
1. Cagaran Komputer dibayar pada Semester 1 Sahaja 100.00
2. Cagaran Perpustakaan 50.00
3. Cagaran Hemat Diri 50.00
4. Kad Pelajar 50.00
5. **Kit Orientasi Pelajar 110.00
6. **Insuran Pelajar 3 Tahun X RM53.00 159.00
7. Yuran berulang Tabung Kebajikan Pelajar 6 Semester X RM20.00 120.00
8. Yuran berulang Pendaftaran Semester 6 Semester X RM20.00 120.00
9. Yuran berulang Peralatan 6 Semester X RM45.00 270.00
10. Yuran pengajian 120 Jam kredit X RM50.00 6,000.00
JUMLAH KESELURUHAN YURAN PENGAJIAN
3TAHUN (6 SEMESTER)
7,029.00

** perubahan bayaran tertakluk dari semasa ke semasa

 

YURAN PROGRAM PENGAJIAN
DIPLOMA
3 TAHUN (6 SEMESTER)

YURAN BAGI PELAJAR FAKULTI MUZIK,
FILEM & TELEVISYEN, ANIMASI  & MULTIMEDIA DAN REKAAN KOMUNIKASI VISUAL

BIL. YURAN PERLU DIBAYAR KETERANGAN AMAUN (RM)
1 Cagaran Komputer dibayar pada Semester 1 Sahaja 100.00
2 Cagaran Perpustakaan 50.00
3 Cagaran Hemat Diri 50.00
4 Kad Pelajar 50.00
5 **Kit Orientasi Pelajar 110.00
6 **Insuran Pelajar 3 Tahun X RM53.00 159.00
7 Yuran berulang Tabung Kebajikan Pelajar 6 Semester X RM20.00 120.00
8 Yuran berulang Pendaftaran Semester 6 Semester X RM20.00 120.00
9 Yuran berulang Peralatan 6 Semester X RM115.00 690.00
10 Yuran pengajian 90 Jam kredit X RM50.00 4,500.00
JUMLAH KESELURUHAN YURAN PENGAJIAN
3TAHUN (6 SEMESTER)
)
5,949.00

**perubahan bayaran tertakluk dari semasa ke semasa

 

YURAN BAGI PELAJAR FAKULTI TARI, TEATER
DAN PENULISAN KREATIF

BIL. YURAN PERLU DIBAYAR KETERANGAN AMAUN (RM)
1 Cagaran Komputer dibayar pada Semester 1 Sahaja 100.00
2 Cagaran Perpustakaan 50.00
3 Cagaran Hemat Diri 50.00
4 Kad Pelajar 50.00
5 **Kit Orientasi Pelajar 110.00
6 **Insuran Pelajar 3 Tahun X RM53.00 159.00
7 Yuran berulang Tabung Kebajikan Pelajar 6 Semester X RM20.00 120.00
8 Yuran berulang Pendaftaran Semester 6 Semester X RM20.00 120.00
9 Yuran berulang Peralatan 6 Semester X RM45.00 270.00
10 Yuran pengajian 90 Jam kredit X RM50.00 4,500.00
JUMLAH KESELURUHAN YURAN PENGAJIAN
3TAHUN (6 SEMESTER)
5,529.00

**perubahan bayaran tertakluk dari semasa ke semasa

 

YURAN PROGRAM PENGAJIAN
ASASI SENI KREATIF
1 TAHUN (3 SEMESTER)

Yuran pengajian sebanyak RM2,500.00 (RM50x50 jam kredit) akan DITAJA oleh pihak ASWARA KECUALI bagi yuran-yuran seperti berikut:

YURAN BAGI PELAJAR FAKULTI MUZIK,
FILEM & TELEVISYEN, ANIMASI  & MULTIMEDIA DAN REKAAN KOMUNIKASI VISUAL

BIL. YURAN PERLU DIBAYAR SEM 1 SEM 2 SEM 3
1 Cagaran Komputer 100.00
2 Cagaran Perpustakaan 50.00
3 Cagaran Hemat Diri 50.00
4 Kad Pelajar 50.00
5 **Kit Orientasi Pelajar 110.00
6 **Insuran Pelajar 53.00
7 Yuran berulang Tabung Kebajikan Pelajar 60.00 60.00 60.00
8 Yuran berulang Peralatan 115.00 115.00
JUMLAH MENGIKUT SEMESTER 473.00 175.00 175.00
JUMLAH KESELURUHAN YURAN PENGAJIAN
1 TAHUN (3 SEMESTER) RM823.00

** perubahan bayaran tertakluk dari semasa ke semasa

YURAN BAGI PELAJAR FAKULTI TARI, TEATER,
PENULISAN KREATIF DAN PENGURUSAN SENI & BUDAYA

BIL. YURAN PERLU DIBAYAR SEM 1 SEM 2 SEM 3
1 Cagaran Komputer 100.00
2 Cagaran Perpustakaan 50.00
3 Cagaran Hemat Diri 50.00
4 Kad Pelajar 50.00
5 **Kit Orientasi Pelajar 110.00
6 **Insuran Pelajar 53.00
7 Yuran berulang Tabung Kebajikan Pelajar 60.00 60.00 60.00
8 Yuran berulang Peralatan 45.00 45.00
JUMLAH MENGIKUT SEMESTER 473.00 105.00 105.00
JUMLAH KESELURUHAN YURAN PENGAJIAN
1 TAHUN (3 SEMESTER) RM683.00

** perubahan bayaran tertakluk dari semasa ke semasa