Perkhidmatan Pinjaman

  Pelajar , Pensyarah (dalam tempoh Pembelajaran / Pengajaran di ASWARA), Pegawai, Kakitangan ASWARA serta Orang Awam boleh menggunakan kemudahan Perpustakaan dalam tempoh yang ditetapkan  
 KATEGORI KOLEKSI  AM KOLEKSI MEDIA  KOLEKSI RUJUKAN
 Pelajar Diploma  5/14 Hari 1/7 Hari  1/ 7 Hari
 Pelajar Ijazah  6/14 Hari  2/ 7 Hari 1 / 7 Hari
 Pelajar Pasca Siswazah  10/14 Hari  2/14 Hari  2/14 Hari
 Staf Bukan Akademik (Tetap) 6/14 Hari 2/7 Hari
 Ahli Akademik (Tetap) 15/90 Hari  4/7 Hari  1/7 Hari
 Staf Bukan Akademik (Kontrak/Sambilan) 15/90 Hari  4/7 Hari  1/7 Hari
 Ahli Akademik (Kontrak/Sambilan) 15/90 Hari  4/7 Hari  1/7 Hari
 Pengguna Luar  2/14 Hari  1/8 Jam *  –
  * Penggunaan adalah didalam Perpustakaan ASWARA sahaja

DENDA

Denda akan dikenakan kepada pinjaman yang LEWAT memulangkan buku adalah seperti berikut:  
 KATEGORI  KOLEKSI AM KOLEKSI AUDIOVISUAL/ RUJUKAN
 Pelajar  RM 0.10 /Hari  RM 0.20 /Jam
 Staf / Pensyarah / Ahli Akademik / Tutor/Pengguna Luar  RM 0.20 /Hari  RM0.50/Jam