Soalan Lazim

Siapa yang boleh meminjam dari perpustakaan?

Semua kakitangan universiti, pelajar berdaftar, dan ahli alumni berdaftar berhak meminjam barangan perpustakaan.

Berapa banyak barang yang boleh saya pinjam?

Sila rujuk pada Kaunter Perkhidmatan Pelanggan .

Berapa lama saya boleh meminjam buku perpustakaan?

Tempoh pinjaman untuk buku biasa bergantung kepada status anda di universiti. 

Bagaimanakah saya meminjam item perpustakaan?

Untuk pinjaman biasa,  minta khidmat staf perpustakaan jika anda memerlukan bantuan. Sentiasa periksa tarikh dan masa penerimaan anda.

Anda HARUS mempunyai kad ID Universiti yang juga kad perpustakaan anda untuk membolehkan anda membuan pinjamanatau memperbaharui item. Item yang dipinjam menggunakan kad perpustakaan orang lain adalah dilarang keras.

Sila ambil perhatian, bahawa semua item yang dipinjam adalah tertakluk jika pengguna perpustakaan lain menyimpannya.

Bagaimana saya mencari buku yang saya perlukan?

Anda perlu menggunakan katalog dalam talian perpustakaan kami (ASWARA ), dan gunakan kata kunci (seperti pengarang, tajuk) untuk mencari buku itu. Semak ketersediaan dan perhatikan kelas yang bertanda di bahagian bawah. Gunakan "Peta Maya Perpustakaan ASWARA", perwakilan 3-D perpustakaan untuk membantu anda mencari nombor rak.

Bagaimanakah saya menyemak pinjaman saya dalam talian?

Pergi ke ASWARA dan klik pada pautan Pengguna di bahagian atas skrin. Log masuk menggunakan nombor perpustakaan anda dan Pin . Klik pada Pinjaman untuk menyemak buku yang telah anda pinjam.

Bagaimanakah perpustakaan menghubungi saya?

Melalui alamat e-mel Universiti anda. Sila periksa e-mel anda dengan kerap, terutamanya jika anda mempunyai buku yang dipinjamkan.

Bolehkah saya meminjam secara berkala?

Terbitan berkala adalah untuk rujukan sahaja, yang bermaksud bahawa anda hanya boleh menggunakannya di perpustakaan. Untuk merujuk kepada terbitan tahun semasa, sila tanya di Kaunter Perkhidmatan Pelanggan.

Hanya dua majalah yang boleh dipinjam pada satu-satu masa.

Bolehkah saya meminjam item audio-visual (CD, DVD, pita kaset dan pita video) dari pustaka?

Ya. Bahan audio-visual (AV) boleh dipinjam selama satu minggu. Anda boleh menyemak imbas dan memilih AV dari paparan kabinet AV dan teruskan ke Kaunter Perkhidmatan Pelanggan untuk meminjamnya.

Bagaimanakah saya tahu apabila item yang saya pinjam untuk dipulangkan kembali?

Slip transaksi yang dikeluarkan kepada anda oleh mesin layan diri menanggung tarikh jatuh tempo untuk buku-buku yang dipinjam. Sekiranya anda telah meminjam barang-barang di Kaunter Perkhidmatan Pelanggan, tarikh jatuh tempo pada slip tarikh kena dibayar di dalam buku (atau di dalam bekas audio-visual) untuk pulangan atau pembaharuan. Jika anda membaharui item menggunakan akaun web pustaka anda , sila ambil perhatian tentang tarikh akhir yang baru. 

Adakah saya akan diingatkan apabila mana-mana buku yang saya telah pinjam untuk dipulangkan kembali?

Ya. Perpustakaan akan menghantar e-mel peringatan dua hari bekerja sebelum buku pinjaman biasa atau pinjaman audio-visual selama seminggu untuk pulangan atau pembaharuan. Sila ingat bahawa e-mel peringatan ini adalah perkhidmatan ihsan sahaja dan mesti menjadi tanggungjawab kepada anda untuk menyimpan rekod anda sendiri tarikh-tarikh item perpustakaan anda, untuk pulangan atau pembaharuan.