Misi, Visi dan Objektif

   

MISI

Memperbaiki perkhidmatan Perpustakaan bagi menyokong proses pembelajaran dan penyelidikan melalui pengurusan pengetahuan dan teknologi terkini serta menerusi sistem pengurusan kualiti yang sentiasa dipertingkatkan untuk memenuhi ekspektasi pengguna

VISI

Peranan sebagai Pusat Sumber Sehenti(One Stop Center) yang lengkap bagi tujuan penyelidikan dan rujukan dalam bidang seni budaya dan warisan

OBJEKTIF

  • Memenuhi keperluan maklumat dalam kegiatan pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan rundingan
  • Mengoptimumkan penggunaan pelbagai kemudahan dan sumber maklumat
  • Memperkukuhkan program penyelidikan pelanggan ke arah pembelajaran sepanjang hayat
  • Mewujudkan dan menyediakan persekitaran pusat rujukan yang baik dan selesa bagi tujuan pembelajaran dan penyelidikan kepada para pengguna