Perkhidmatan Pinjaman

  Pelajar , Pensyarah (dalam tempoh Pembelajaran / Pengajaran di ASWARA), Pegawai, Kakitangan ASWARA serta Orang Awam boleh menggunakan kemudahan Perpustakaan dalam tempoh yang ditetapkan
Kategori Koleksi AM Koleksi Media Koleksi Rujukan
Pelajar Diploma /Asasi 5/14Hari 1/7 Hari 1/ 7 Hari
Pelajar Ijazah 6/14 Hari 2 / 7 Hari 1/7 Hari
Pelajar Pasca Siswazah 10/14 Hari 2 / 14 Hari 2 / 14  Hari
Staf Bukan Akademik  (Tetap) 6/14 Hari 2/ 7 Hari
Ahli Akademik (Tetap) 15/ 90 Hari 4/ 7 Hari 1/7 Hari
Staf Bukan Akademik  (Sambilan/ Kontrak) 4/14 Hari
Staf/ Ahli Akademik (Sambilan / Kontrak) 10 / 14  Hari
Pengguna Luar 3 /14 Hari
* Penggunaan adalah didalam Perpustakaan ASWARA sahaja