Unit Pengurusan

Bagi melaksanakan dan melancarkan pengurusan aset alih kerajaan ini, ASWARA juga tidak terkecuali dari menggunakan Sistem Pengurusan Aset (SPA) yang dibangunkan berasaskan web bagi memastikan pengurusan kewangan aset dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, tepat, efisien dan mantap. SPA diselaraskan sepenuhnya oleh Unit Pengurusan Aset, Bahagian Khidmat Pengurusan dan Dasar, Pejabat Pendaftar.