Pengarang : Ramlan Mohd Imam

ISBN : 978-983-2538-23-3

Tahun Terbit : 2013

Halaman : 80

Harga : RM 25.00

Pada masa kini, terdapat pelbagai buku subjek teori muzik melalui evolusi dari segi gaya penyampaian untuk kemudahan penerimaan dan pemahaman pelajar. Kebanyakan buku teori muzik pada hari ini menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Dengan kesedaran ini, Ramlan Mohd Imam selaku Dekan Fakulti Muzik ASWARA mengambil inisiatif mengarang buku Bahasa Muzik: Teori dan Praktis 1 dengan memperkenalkan kaedah dan terma dalam Bahasa Melayu. Buku ini amat berguna sebagai panduan bagi pelajar yang menekuni subjek teori muzik.

Kembali