Pengarang : Hatta Azad Khan

ISBN : 978-983-2538-30-1

Tahun Terbit : 2016

Halaman : 297

Harga : RM 25.00

Buku ini adalah himpunan tulisan Hatta Azad Khan sebagai seorang ahli akademik, karyawan teater dan filem. Naskhah ini mengandungi sepuluh buah artikel yang merangkumi ucaptama, kuliah atau syarahan budaya, kertas kerja dan pengucapan awam dalam seminar, forum serta persidangan dalam dan luar negara. Terdapat artikel yang membicarakan mengenai kehidupan manusia dari sudut pandang petikan adegan-adegan filem manakala sebahagian lagi membincangkan mengenai penggunaan bahasa dan kegiatan kesenian tradisonal dan moden. Himpunan artikel-artikel ini dibukukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, faedah dan keberuntungan kepada para pembaca.

Kembali