JADUAL YURAN PENGAJIAN IJAZAH SARJANA SENI KREATIF – SEPENUH MASA 1

SEMESTER 1
SEMESTER 2
SEMESTER 3
YURAN TETAP
Pendaftaran (Registration)  150.00
Orientasi (Orientation) 120.00
Kad Pelajar (Student card)  50.00
Deposit Perpustakaan (Library deposit)*  100.00
Deposit Komputer (Computer deposit)*  100.00
Studio (Studio fees)  200.00
VIVA VOCE**  1,150.00
YURAN BERULANG
Yuran Pengajian / Semester  1000.00   1000.00
Kebajikan Pelajar  50.00 50.00  50.00
Pendaftaran Semester Baru  50.00  50.00  50.00
JUMLAH YURAN  1,820.00 1,100.00 1,250.00
JUMLAH KESELURUHAN PENGAJIAN       4,170.00

NOTA:
* Akan dikembalikan
**Perlu dibayar semasa semester penyerahan disertasi & portfolio
***Jumlah Keseluruhan Yuran dikira berdasarkan jumlah semester minimum pelajar menamatkan pengajian (3 semester)
Semester berikutnya pelajar hanya perlu menjelaskan yuran kebajikan & pendaftaran semester baru (RM 100)
Bayaran dalam Ringgit Malaysia sahaja
#tempoh pengajian min 3 sem maksima 6 sem

JADUAL YURAN PENGAJIAN IJAZAH SARJANA SENI KREATIF – SEPARUH MASA

SEMESTER 1
SEMESTER 2
SEMESTER 3
 SEMESTER 4  SEMESTER 5  SEMESTER 6
YURAN TETAP            
Pendaftaran (Registration)  150.00          
Orientasi (Orientation) 120.00          
Kad Pelajar (Student card)  50.00          
Deposit Perpustakaan (Library deposit)*  100.00          
Deposit Komputer (Computer deposit)*  100.00          
Studio (Studio fees)  200.00          
VIVA VOCE**            1,600.00
YURAN BERULANG
           
Yuran Pengajian / Semester  1000.00   1000.00           
Kebajikan Pelajar  50.00 50.00  50.00  50.00  50.00  50.00
Pendaftaran Semester Baru  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00
JUMLAH YURAN  1,820.00 1100.00 100.00 100.00 100.00 1,250.00
JUMLAH KESELURUHAN PENGAJIAN            4,470.00

NOTA:
* Akan dikembalikan
**Perlu dibayar semasa semester penyerahan disertasi & portfolio
***Jumlah Keseluruhan Yuran dikira berdasarkan jumlah semester minimum pelajar menamatkan pengajian (6 semester)
Semester berikutnya pelajar hanya perlu menjelaskan yuran kebajikan & pendaftaran semester baru (RM 100)
Bayaran dalam Ringgit Malaysia sahaja
#tempoh pengajian min 6 sem maksima 8 sem


JADUAL YURAN PENGAJIAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH SENI KREATIF – SEPENUH MASA 1

SEMESTER 1
SEMESTER 2
SEMESTER 3
 SEMESTER 4  SEMESTER 5  SEMESTER 6
YURAN TETAP
Pendaftaran (Registration)  250.00
Orientasi (Orientation) 120.00
Kad Pelajar (Student card)  50.00
Deposit Perpustakaan (Library deposit)*  100.00
Deposit Komputer (Computer deposit)*  100.00
Studio (Studio fees)  300.00
VIVA VOCE**  1,600.00
YURAN BERULANG
Yuran Pengajian / Semester  700.00   700.00   700.00   700.00   700.00   700.00
Kebajikan Pelajar  50.00 50.00  50.00  50.00  50.00  50.00
Pendaftaran Semester Baru  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00
JUMLAH YURAN  1,720.00 800.00 800.00 800.00 800.00 2,400.00
JUMLAH KESELURUHAN PENGAJIAN            7,320.00

NOTA:
* Akan dikembalikan
**Perlu dibayar semasa semester penyerahan disertasi & portfolio
***Jumlah Keseluruhan Yuran dikira berdasarkan jumlah semester minimum pelajar menamatkan pengajian (6 semester)
Bayaran dalam Ringgit Malaysia sahaja
#tempoh pengajian min 6 sem maksima 8 sem