Kadar Denda

Denda melebihi tempoh pinjaman

Denda akan dikenakan pada pengguna sekiranya melebihi tempoh pinjaman mengikut kelayakan pinjaman yang ditetapkan.

Denda maksimum : Had maksimum yang dikenakan bagi setiap bahan yang melebihi tempoh pinjaman. RM 100 / item

Kategori Koleksi AM Koleksi Rujukan Koleksi Media
Pelajar RM0.10/ hari RM0.30/hari RM 1.00/ Hari
Pensyarah/Ahli Akademik/ Pegawai/Pengguna Luar RM 0.20/ hari RM0.50/hari RM 1.00 /Hari

Denda kompaun kepada bahan-bahan yang hilang atau rosak

Perkara Caj Bahan Caj Proses Denda Lebih Tempoh
Bahan yang dinyatakan harga Jumlah bayaran adalah berdasarkan jumlah tertinggi antara harga semasa bahan tersebut dengan harga yang dibayar semasa proses perolehan RM 20 /bahan Sekiranya melebihi tempoh pinjaman
Bahan Tanpa Harga (Penerbitan Tempatan) RM 50/bahan RM 30 /bahan Sekiranya melebihi tempoh pinjaman
Bahan Tanpa Harga (Penerbitan Luar Negara) RM 150/bahan RM 30 /bahan Sekiranya melebihi tempoh pinjaman