JADUAL YURAN PENGAJIAN IJAZAH SARJANA SENI KREATIF 1

SEMESTER 1
SEMESTER 2
SEMESTER 3
 SEMESTER 4
YURAN TETAP
Pendaftaran (Registration)  150.00
Orientasi (Orientation) 120.00
Kad Pelajar (Student card)  50.00
Deposit Perpustakaan (Library deposit)*  100.00
Deposit Komputer (Computer deposit)*  100.00
Studio (Studio fees)  100.00
VIVA VOCE**  1,150.00
YURAN BERULANG
Yuran Pengajian / Semester  500.00   500.00   500.00   500.00
Kebajikan Pelajar  50.00 50.00  50.00  50.00
Pendaftaran Semester Baru  50.00  50.00  50.00  50.00
JUMLAH YURAN  1,220.00 600.00 600.00 1,1750.00
JUMLAH KESELURUHAN PENGAJIAN        4,170.00

NOTA:
* Akan dikembalikan
** Perlu dibayar semasa semester penyerahan tesis
*** Bayaran dalam Ringgit Malaysia sahaja


JADUAL YURAN PENGAJIAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH SENI KREATIF 1

SEMESTER 1
SEMESTER 2
SEMESTER 3
 SEMESTER 4  SEMESTER 5  SEMESTER 6
YURAN TETAP
Pendaftaran (Registration)  250.00
Orientasi (Orientation) 120.00
Kad Pelajar (Student card)  50.00
Deposit Perpustakaan (Library deposit)*  100.00
Deposit Komputer (Computer deposit)*  100.00
Studio (Studio fees)  300.00
VIVA VOCE**  1,150.00
YURAN BERULANG
Yuran Pengajian / Semester  700.00   700.00   700.00   700.00   700.00   700.00
Kebajikan Pelajar  50.00 50.00  50.00  50.00  50.00  50.00
Pendaftaran Semester Baru  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00
JUMLAH YURAN  1,720.00 800.00 800.00 800.00 800.00 2,400.00
JUMLAH KESELURUHAN PENGAJIAN            7,320.00

NOTA:
* Akan dikembalikan
** Perlu dibayar semasa semester penyerahan tesis
*** Bayaran dalam Ringgit Malaysia sahaja