MISI

Memperkasakan pengajian seni, budaya dan warisan kepada masyarakat melalui teori dan praktikal ke arah melahirkan ilmuan profesional, karyawan dan penggiat-penggiat seni dalam memenuhi keperluan negara.

VISI

Peneraju Institusi Pengajian Tinggi dalam kesenian, kebudayaan dan warisan di Malaysia dan antarabangsa menjelang 2022.

OBJEKTIF

Objektif penubuhan ASWARA adalah sebagai sebuah institusi pengajian tinggi terulung dengan menyediakan ruang pembelajaran dan pengajaran, pusat penyelidikan dan penerbitan akademik dan khidmat nasihat profesional dalam bidang seni, budaya dan warisan.

symp