Kelab Sukan dan Kebajikan (KASK)

Tuntutan Sumbangan Kebajikan Ahli KAKS
Kadar Kelayakan Mengikut Kategori Permohonan

1
 Perkahwinan
RM 100.00
2
 Kelahiran cahaya Mata Pertama
RM 50.00
3
 Bertukar Kementerian / Jabatan / Bersara / Berhenti
RM 100.00
4
 Kemalangan / Hospital
RM 150.00
5
 Kematian
RM 150.00

tunt