Bil.
Tarikh Tutup
Keterangan
Muat Turun
1. 18 Apr 2018, 12.00 tengah hari

Perkhidmatan Menyedia, Membekal,Menghantar, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara (Dalam
Tempoh Jaminan) Perkhidmatan Talian
Internet 250 Mbps Metro-E Dan Rangkaian Di Akademi Seni Budaya Dan Warisan Kebangsaan,
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia
SH/KPK/ASWARA/
M/02/2019