Program Sarjana Seni Kreatif

Pada tahap ini, program ini hanya terbuka kepada warganegara Malaysia sahaja. Tempoh matang bagi program ini adalah dua tahun (Master) dan tiga tahun (PhD) secara sepenuh masa atau separuh masa. Bahasa pengantar  dan portfolio adalah dalam Bahasa Malaysia dan / atau Bahasa Inggeris.


 Syarat-syarat Kemasukan Program Ijazah Sarjana Seni Kreatif (Sepenuh Masa / Separuh Masa)

Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dan mendapat PNGK/HPNG 2.75 atau setara dengannya, dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh
Kerajaan Malaysia;
ATAU
Ijazah Sarjana Muda atau yang setara denganya mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50 dan tidak mencapai PNGK/HPNG 2.75, boleh diterima masuk tertakluk kepada penilaian rapi oleh Lembaga Pengajian ASWARA;
ATAU
Ijazah Sarjana Muda atau yang setara dengannya tetapi tidak mencapai PNGK/HPNG 2.50 boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan;
ATAU
Calon yang tidak memiliki kelayakan yang diperlukan dan berusia 30 tahun ke atas pada tahun permohonan dibuat, memiliki sekurang-kurangnya STPM/Diploma atau setara (contoh Asasi) dengan pengalaman kerja berkaitan, dan Lulus penilaian APEL;
DAN
Lulus sekurang-kurangnya kredit dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia peringkat SPM atau setaraf.