Program Doktor Falsafah Seni

Pada tahap ini, program ini hanya terbuka kepada warganegara Malaysia sahaja. Tempoh matang bagi program ini adalah dua tahun (Master) dan tiga tahun (PhD) secara sepenuh masa. Bahasa pengantar  dan portfolio adalah dalam Bahasa Malaysia dan / atau Bahasa Inggeris.


Syarat-syarat Kemasukan Program Doktor Falsafah Seni

  1. Ijazah Sarjana dari Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau dari mana – mana universiti yang diiktiraf oleh Lembaga Pengajian ASWARA dan hendaklah dalam bidang pengajian yang berkaitan;
  2. Ijazah Sarjana dengan pencapaian HPNG 3.00 atau setaraf dalam bidang pengajian yang berkaitan;
  3. Calon mesti lulus sekurang – kurangnya kredit dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia peringkat SPM atau setaraf;
  4. Pengecualian diberikan kepada calon yang menduduki kursus teras Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia dan lulus pengajian serta mana – mana institusi pengajian tinggi yang menggunakan Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar;
PROGRAM        MINIMUM (TAHUN)   MAKSIMUM (TAHUN)  YURAN PENGAJIAN
Ijazah Doktor Falsafah Seni 3 Tahun (6 Semester)  4 Tahun (8 Semester)  RM 7,320.00