Syarat-syarat Kemasukan Diploma

 1. WARGANEGARA MALAYSIA yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh tutup permohonan;DAN
 2. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian tiga (3) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; ATAU
 3. LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) TAHAP 3 dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU
 4. LULUS SIJIL KOLEJ KOMUNITI yang setara dengan tahap 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU
 5. LULUS SIJIL (TAHAP 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU
 6. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, dengan minimum Gred C (NGMP 2.00), dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU
 7. LULUS Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) (pangkat Maqbul); ATAU
 8. MELALUI KEMASUKAN APEL Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN
 9. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN
 10. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.

Catatan :

 • Calon-calon Fakulti Teater dan Fakulti Tari akan dikenakan ujibakat
 • Calon-calon Fakulti Penulisan Kreatif diminta membawa contoh penulisan yang telah dihasilkan
 • Calon-calon Fakulti Muzik akan diuji dari segi pembacaan nota dan permainan alat muzik
 • Calon-calon Fakulti Filem dan Televisyen akan diuji dari segi bakat melukis Lakaran Papan Cerita (storyboard) dan menulis (storyline) serta diminta membawa Lakaran Papan Cerita (storyboard), filem pendek (short film) atau skrip yang telah dihasilkan.
 • Calon-calon Fakulti Rekaan Komunikasi Visual dan Fakulti Animasi dan Multimedia akan diuji dari segi bakat melukis.

Senarai Fakulti yang Menawarkan Program Diploma :

Panduan Akademik Pengajian Diploma Bagi Sesi Akademik 2019/2020

Peraturan Kecil Akademik Bab A Bab B (Pindaan 9/2018)