3_suzlee

DEKAN
SUZLEE IBRAHIM @ SULONG
Bahagian / Unit : Fakulti Rekaan Komunikasi Visual
Samb. : 6036
Emel : suzlee{at}aswara{dot}edu{dot}my

0378

KETUA PROGRAM SENI REKA PERSEMBAHAN
ROSYIDA MOHD ROZLAN
Bahagian / Unit : Rekaan Komunikasi Visual
Samb. : 5999
Emel : rosyida{at}aswara{dot}edu{dot}my

0376

KETUA PROGRAM SENI HALUS
MOHD BAKIR BAHAROM
Bahagian / Unit : Rekaan Komunikasi Visual
Samb. : 5999
Emel : mohdbakir{at}aswara{dot}edu{dot}my

0276

PENSYARAH
MOHD SAFWAN AHMAD
Bahagian / Unit : Rekaan Komunikasi Visual
Samb. : 6040
Emel : mohdsafwan{at}aswara{dot}edu{dot}my

0335

PENOLONG PENDAFTAR
AHMAD FAIZAL IBERAHIM
Bahagian / Unit : Rekaan Komunikasi Visual
Samb. : 6038
Emel : ahmadfaizal{at}aswara{dot}edu{dot}my

3_nozaiton

PEMBANTU TADBIR
NORZAITON AKMA SAMSUDIN
Bahagian / Unit : Rekaan Komunikasi Visual
Samb. : 6040
Emel : zaiton{at}aswara{dot}edu{dot}my