Fakulti Penulisan bermatlamat memberikan peluang kepada mereka yang berminat, berbakat dan berpengalaman dalam bidang penulisan untuk mempelajari dan mendalami ilmu penulisan dalam suasana yang formal, berlandaskan teori, kaedah, pendekatan dan praktik yang lebih bersistematik. Para pelajar diperkenalkan, diberikan kefahaman dan dibimbing dalam disiplin penulisan oleh para pensyarah yang benar-benar berpengetahuan, berpengalaman dan berkelayakan dalam bidang masing-masing.

Tumpuan atau kursus teras Fakulti Penulisan lebih kepada penulisan dramatik (drama pentas, drama televisyen dan lakon layar), meskipun kursus-kursus penulisan cereka, biografi, penulisan lirik dan non-kreatif turut ditawarkan. Orientasi pengajaran dan pembelajaran memberat kepada kerja-kerja praktikal (penghasilan naskhah/karya) di samping mendedahkan pelajar kepada ilmu-ilmu teori, sejarah, psikologi, apresiasi dan kritikan dalam penulisan.

Kursus-kursus Fakulti Penulisan di susun sedemikian rupa bagi di sesuaikan dengan keperluan dan permintaan industri seni persembahan dan seni layar (televisyen dan filem). Dibawah sistem modul, terdapat tiga bidang pengajian yang ditawarkan oleh Fakulti Penulisan.


 Diploma Penulisan Kreatif

Fakulti Penulisan Kreatif menawarkan kursus peringkat Diploma dengan matlamat memberikan peluang kepada mereka yang berminat, berbakat dan berpengalaman dalam bidang penulisan untuk mempelajari dan mendalami ilmu penulisan dalam suasana yang formal, berlandaskan teori, kaedah, pendekatan dan araktik yang lebih formal serta bersistemasik. Para pelajar diperkenalkan, diberikan kefahaman dan dibimbing dalam disiplin penulisan oleh para pensyarah yang benar-benar berpengetahuan, berpengalaman, dan berkelayakan dalam bidang masing-masing. Tumpuan atau kursus teras Diploma Penulisan lebih kepada penulisan dramatik (drama pentas, drama televisyen dan lakon layar), meskipun kursus-kursus penulisan cereka, biografi, penulisan lirik dan non-kreatif turut ditawarkan. Orientasi pengajaran dan pembelajaran memberat kepada kerja-kerja praktikal (penghasilan naskhah/karya) di samping mendedahkan pelajar kepada ilmu-ilmu teori, sejarah, psikologi, apresiasi dan kritikan dalam penulisan. Kursus-kursus Diploma Penulisan disusun sedemikian rupa bagi disesuaikan dengan keperluan dan permintaan industri seni persembahan dan seni layar (televisyen dan filem).

Ijazah Sarjana Muda Penulisan Kreatif Dengan Kepujian

Fakulti Penulisan Kreatif bermatlamat memberikan peluang kepada mereka yang berminat, berbakat dan berpengalaman dalam bidang penulisan bagi mempelajari serta mendalami ilmu penulisan dalam suasana yang formal, berlandaskan teori, kaedah, pendekatan dan praktik yang lebih bersistematik. Para pelajar diperkenalkan dan diberikan kefahaman serta dibimbing dalam disiplin penulisan oleh para pensyarah yang benar-benar berpengetahuan, berpengalaman dan berkelayakan dalam bidang masing-masing.

Fakulti Penulisan Kreatif menawarkan dua pengkhususan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian iaitu :

i. IJAZAH SARJANA MUDA PENULISAN DENGAN KEPUJIAN (PENULISAN KREATIF)

Modul ini menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan penulisan skrip untuk seni pentas. Aspek sejarah, teori, aliran, pendekatan, proses, teknik dan format penulisan, gaya bahasa dan pemikiran diajar secara khusus dengan memberatkan kepada amali (penulisan) sehingga 60 peratus. Penulisan cereka moden, cerita kanak-kanak dan remaja turut ditawarkan di bawah modul ini.

ii. IJAZAH SARJANA MUDA PENULISAN DENGAN KEPUJIAN (PENULISAN FILEM & TELEVISYEN)

Modul ini menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan penulisan skrip untuk seni layar iaitu medium layar kaca (televisyen) dan layar besar (filem). Beberapa bentuk penulisan yang sesuai dengan program-program televisyen dan lakon layar untuk filem cereka didedahkan bagi memberikan kefahaman, pengalaman dan kemahiran kepada pelajar untuk menghasilkan karya. Kursus-kursus penulisan skrip dokumentari dan iklan turut ditawarkan untuk melengkapkan pengisian modul dan keperluan industri tanah air.

Klik untuk memohon secara on-line sekarang 

(Paparan terbaik melalui versi desktop)