ASWARA terus proaktif memperkasa industri kreatif Negara secara menyeluruh berasaskan kreativiti dan inovasi dengan mempergiatkan aspek penyelidikan dan pembangunan berteruskan dalam memajukan industri kreatif. Usaha penubuhan ini adalah bertujuan dalam membantu ASWARA secara khususanya ke arah pembudayaan, penyelidikan dan inovasi terutamanya dalam kalangan para penyelidik termasuklah pelajar universiti.

AKAL BUDI SENI

Penulis: Hatta Azad Khan

Harga: RM25.00

BAHASA MUZIK TEORI & PRAKTIS 1

Penulis: Ramlan, M.I

Harga: RM55.00

KOLEKSI NAZAM ASLI & KONTEMPORARI NEGERI MELAKA

Penulis: Haji, M.Y.A

Harga: RM55.00

ANTOLOGI IRAMA & LAGU MELAYU

Penulis: Ramlan, M.I

Harga: RM55.00

PANTUN JIWA MASYARAKAT MELAYU

Penulis: Haji, M.Y.A

Harga: RM55.00

PUTERA PUTERI THE MUSIC & LEGACY OF JIMMY BOYLE

Penulis: James Boyle

Harga: RM55.00

MALAYSIAN DANCESCAPES

Penulis: Joseph Gonzales

Harga: RM55.00