Pengerusi

YBHG. DATO’ DR. NOOR ZARI HAMAT

Rektor

YBRS. PROF. MADYA SAHAR SA’DI HASHIM

Ahli

YBRS. PUAN RABIAAHTULUUDUYAH NORDIN

(Wakil Kerajaan)

Ahli

YBHG. DATO’ MUHAMMAD NASIR HAJI HAMZAH

Ahli

YBHG. PROFESOR EMERITUS DATO’ DR. AHMAD @ ABDUL RAHIM HAJI ZAINUDDIN

Ahli

YBHG. DATUK IRWAN SHAH ABDULLAH @ DJ Dave

Ahli

YBRS. ENCIK SIVANESAN NADARAJAH

Ahli

YBRS. ENCIK RASHID SIBIR

Ahli

YBRS. PUAN AZWALIZA AZMAN

Ahli

YBRS. TUAN HAJI MD. BUSTAN @ INDUSTAN BIN LUMANTANG