2019

 • PP BIL.1/2019: Garis Panduan Menghadiri Persidangan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.2/2019: Pemberian Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat dan Membantu Isteri Bersalin Kepada Kakitangan Lantikan Contract ofr Service di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.3/2019: Garis Panduan Kemudahan Kad Nama Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.4/2019: Garis Panduan Jawatankuasa Audit Dalam Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (TERHAD)
 • PP BIL.5/2019: Kalendar Akademik Pengajian Peringkat Asasi Seni Kreatif, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian Bagi Sesi Akademik 2019/2020 Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.6/2019: Kemudahan Peminjaman Komputer Tablet (iPad) di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • PP BIL.5/2019: Garis Panduan Cuti Gantian bagi Menggantikan Waktu Bertugas di Luar Waktu Pejabat Biasa di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan

2018

 • PP BIL.1/2018: Garis Panduan Peraturan Mengenai Kad Kredit Korporat ASWARA
 • PP BIL.2/2018: Pemakluman Berkenaan Kalendar Akademik Pengajian Peringkat Asasi Seni Kreatif, Diploma, Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian Dan Pengajian Pasca Siswazah Bagi Sesi Akademik 2018/2019 ASWARA
 • PP BIL.3/2018: Garis Panduan Pengurusan Dan Permohonan Pelekat Kenderaan ASWARA
 • SPP BIL.1/2018: Pindaan Garis Panduan Peraturan Penggunaan Sistem Perakam Waktu Elektronik Secara Biometrik Berasaskan Imbasan Wajah / Cap Jari Bagi Kakitangan ASWARA
 • PP BIL.4/2018: Tatacara Permohonan Percetakan Di ASWARA
 • PP BIL.5/2018: Tatacara Permohonan Perkhidmatan Tempahan Makanan Dan Minuman Bagi Urusan Rasmi ASWARA

2017

 • SPP BIL.1/2017: Garis Panduan Format Penulisan Surat Rasmi, Memo, Emel, Minit Ceraian, Minit Mesyuarat Dan Maklum Balas Mesyuarat Gaya ASWARA
 • PP BIL.2/2017: Garis Panduan Pengurusan Majlis Bagi Acara/ Majlis Utama ASWARA
 • PP BIL.3/2017: Garis Panduan Peraturan Penggunaan Sistem Perakam Waktu Elektronik Secara Biometrik Berasaskan Imbasan Wajah / Cap Jari Bagi Kakitangan ASWARA
 • PP BIL.4/2017: Garis Panduan Mengenai Pelaksanaan Tatacara Dan Syarat-Syarat Melakukan Pekerjaan Luar Bagi Pegawai Dan Kakitangan ASWARA

2016

 • PP BIL.1/2016: Tatacara Penyediaan Pekeliling, Surat Pekeliling Dan Garis Panduan
 • PP BIL.2/2016: Garis Panduan Penyediaan Kertas Kerja Untuk Kelulusan/ Makluman Ahli Lembaga Pengarah Dan Ahli Lembaga Pengajian ASWARA
 • PP BIL.3/2016: Prosedur Pengurusan Aduan Unit Integriti ASWARA
 • PP BIL.4/2016: Standard Operating Procedure (SOP) Bagi Pelaksanaan Operasi Bersepadu Skuad Pemantau (Flying Squard) ASWARA
 • PP BIL.5/2016: Garis Panduan Etika Berpakaian Bagi Kakitangan ASWARA