Senarai jawatan kosong terkini:

*Sila klik pada pautan jawatan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

TTT

BIL

JAWATAN

TARAF JAWATAN

 GRED

MUAT TURUN

 1. PEMBANTU KESELAMATAN

KONTRAK

KP19

PELAKSANA

 2. PENGAWAL KESELAMATAN

KONTRAK

KP 11

PELAKSANA