Program Pengajian Asasi Seni Kreatif ASWARA ditubuhkan dengan memberi fokus untuk menyiapkan para pelajar bagi kemasukan ke peringkat pengajian Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian di ASWARA. Di akhir program ini, pelajar akan mempunyai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman asas yang menyeluruh dalam bidang seni kreatif termasuk Teater, Tari, Muzik, Penulisan kreatif, pengurusan seni dan budaya , Animasi dan multimedia, Rekaan dan komunikasi visual serta Seni Rakaman. Ini merupakan kelayakan asas bagi calon- calon melanjutkan pengajian ke program pengajian ijazah sarjana muda dengan kepujian di ASWARA.

Pengetahuan, kemahiran dan pengalaman asas yang diperolehi menerusi program pengajian ini akan memberikan pelajar maklumat, rujukan dan bimbingan yang penting dalam memilih bidang pengkhususan yang bakal diambil di peringkat pengajian ijazah sarjana muda dengan kepujian.

Register Now